Lost Souls

Lost Souls

reindeer antlers, i.d.-number, textile flocking
-
40 - 50 cm each
-
sinds 2002

Verloren Zielen is een doorlopend kunstproject van Hanneke Klinkum, dat in 2002 van start is gegaan. Het omvat een in principe onbeperkt aantal originele rendiergeweien, deels bekleed met paarse textiel-flock en voorzien van een identiteitsnummer.

"Verloren Zielen is ontstaan doordat ik - jaren geleden - geraakt werd door de natuurlijke, in mijn ogen dramatische, jaarlijkse cyclus van het verliezen en weer aangroeien van een hertengewei. Het gewei is een vreemdsoortig teken van macht en pracht, en tevens een uniek kenmerk van elk hert. Jaar in jaar uit afgeworpen en opnieuw aangegroeid, talrijk maar nooit identiek. Ik wil deze afgevallen resten behoeden voor de vergetelheid, ze een nieuwe identiteit geven door ze van een registratienummer te voorzien dat mijn geboortedatum in zich herbergt. (3360 mogelijkheden). Hierdoor wordt een symbolische verbinding gelegd tussen een moment uit het leven van het dier en dat van mijzelf. Bovendien geef ik elk gewei gedeeltelijk een paars, zacht laagje van textielvezeltjes, dat herinnert aan de bast-huid tijdens het groeiproces van een gewei. Een complete installatie van deze ruimtelijke tekens aan de wand vormt een indrukwekkend geheel. Zo roepen de Verloren Zielen zowel op tot reflectie als respect voor alle (dierlijke) wezens en vragen ze om bewustwording van leven, natuur en menselijk gedrag."

H.K.

Lost Souls is a continuous art project by Hanneke Klinkum , started in 2002 and expanded up till today. In principle it encompasses an unlimited number of original reindeer antlers, covered with purple textile fiber and supplied with an identification number.

"Lost Souls has arisen from my concern with the processes in nature, in this case :the loss and growth of antlers every year. Antlers are a strange mark of beauty and power, but also a unique individual characteristic of every deer. Never identical, and there are so many..., year after year they are shed and re-grown again. I want to save those remains from oblivion by giving them a new identity; a registration number, which is an arrangement of my own birth date (3360 possibilities), that establishes a connection between myself and the animal. It shows my concern with respect to the entire phenomenon. I also give them partial a new soft purple skin, resembling the velvet (-skin) during the re-growth of the antlers every year.
People who buy and collect some Lost Souls, form an invisible connection to each other, the animal and me. Once I hope to reach the limit of the amount of 3360 pieces.
A complete installation of those graphically spacial marks attached to the wall creates an overwhelming impressive structure.
It calls for a reflection as well as respect for all (animal) creatures and also for an awareness of live, nature and human behavior."

H.K.