Deze Plek een Weefsel

Deze Plek een Weefsel

bronze
-
Variable
-
2003

werk in openbare ruimte, in opdracht van TIWOS (Tilburgse bouwvereniging) 2003
Twintig verschillende bronzen schapenkopjes op het hek rondom een speelterrein en een betonnen tekstband met rvs letters in het trottoir (DEZE PLEK : EEN WEEFSEL). Lokatie: Textielbuurt Tilburg, een wijk verweven met het verleden van de Tilburgse wolindustrie.

Work in public space, in commission of TIWOS (housing association of the city of Tilburg) 2003
20 different little, bronze sheep-heads on the fence around a public playground together with a text in inox in the pavement of the street DEZE PLEK : EEN WEEFSEL (THIS PLACE : A TISSUE). Located in the Textile-district of Tilburg, a district interwoven with the past of the industry of wool fabrics in Tilburg.