2000 - 2004

Verloren Zielen (Lost Souls), project with antlers (3)
since 2002
Untitled / small drawings selections
since 2000
Rugdekking 3
2004
Kruiper (Creeper)
2004
Hertenpootjes (Deer Legs)
2004
Rugdekking 1 (Back-Cover 1) (2)
2004
Rugdekking 3 (Back-Cover 3) (2)
2004
Back Rubbing 1 and 2
2004
Gingko -small drawing 1a,1, 2, 3
2004
Ginkgo nrs. 2-9
2004
Boompjes (Little Trees) 1 - 6
2004
Wilg (Wilow)
2004
Hertenkamp (Deer Park) 4x
2002/2003
Blauw Bloed (Blue Blood)
2002
Untitled
2002
Untitled
2001/02
Struikje (Little Bush)
2001
Takje (Twig)
2001
Dunnen (Thin Ones)
2001
Krommen (Bended)
2001
Self-portrait with Antlers
2001
Diva Shiva (2)
2000